Beställare: MTA
Kund: SLP Property
Storlek: Markarbete på 9800 kvm
Tid: 2023

Utanför Landskrona i närheten av E6:an hjälper vi MTA (TE) med markarbete till ett nytt lager för hantering och odling av svamp. Just nu pågår grundläggningen till stomme, uppfyllning för byggväg samt yttre VA.