FÖRETAGETS BAKGRUND

Rock Entreprenad är ett bygg- och anläggningsföretag som erbjuder projektledning i byggprocesser, med fokus på markanläggning. Som dotterbolag till det privatägda investmentbolaget Falvir AB drivs vi av kärnvärden som ”att leverera toppkvalitet i enlighet med satta tidsplaner” och ”att lära nytt varje dag och ha kul tillsammans på vägen”.

Rocks verksamhet startade 2019 då mängden jobbuppdrag hos systerbolaget Ciconia hade blivit svårhanterlig och åtagandena behövde delas upp. Det blev då så att Rock kom att specialisera sig på markarbeten, emedan systerbolaget i större utsträckning projektleder hela entreprenader.

Vår verksamhet drivs med ledning av Henrik Nilsson samt av ett antal engagerade, erfarna och kunniga projektledare. Vi värnar om alla våra relationer och det är viktigt för oss med ett transparent och nära samarbete med beställaren. Viktiga strävansmål för oss är alltid att tidsplanen och ekonomin ska hålla och att våra byggarbetsplatser ska ha en arbetsmiljö med hög trivsel. Att vi återkommande får förnyade förtroenden från våra befintliga kunder är ett kvitto på att vi lyckas väl.

FÖRETAGSKULTUR

Trygga och harmoniska arbetsplatser

På en byggarbetsplats är det många olika yrkeskategorier som möts, som behöver varandra och vars arbeten behöver samordnas. För oss på Rock är det viktigt med ett gott arbetsklimat och en arbetsmiljö präglad av intresse och lyhördhet inför varandras kompetenser. Vi har en filosofi att det går att bygga bättre slutprodukter med fokus på mjuka värden. Våra medarbetare tycker att det är kul att åka till jobbet. Det är viktigt för oss att vara bra arbetsgivare som tillhandahåller trivsamma och harmoniska arbetsplatser med god stämning. Vi får ofta höra från andra parter att det märks att våra medarbetare drar åt samma håll och att vi helhjärtat går in i alla våra projekt.

Läs mer

FÖRETAGSKULTUR

Den trivsamma byggarbetsplatsen

På en byggarbetsplats är det många olika yrkeskategorier som möts, som behöver varandra och vars arbeten behöver samordnas. Detta är vår expertis. För oss på Ciconia är det viktigt med ett gott arbetsklimat med medarbetare som inspirerar varandra och är lyhörda inför varandras kompetenser. Vi har en filosofi att det går att bygga bättre slutprodukter med fokus på mjuka värden. Våra medarbetare tycker att det är kul att åka till jobbet. Det är viktigt för oss att vara bra arbetsgivare som tillhandahåller trivsamma och harmoniska

arbetsplatser med god stämning. Vi får ofta höra från andra parter att det märks att våra medarbetare drar åt samma håll och att vi helhjärtat går in i alla våra projekt.

Läs mer

HÅLLBAR VERKSAMHET

Bygger med ansvar

På Rock anstränger vi oss för att ta så stort miljömässigt ansvar som möjligt. Fastighetsbyggnation idag är betydligt mer kravfylld än vad som tidigare har varit fallet. Det föreligger krav från såväl kommun och länsstyrelse som från våra beställare; krav som handlar om att både fastigheten och anläggningsarbetet ska ha ett hållbarhetsperspektiv och inte påverka människors hälsa eller vår miljö på ett negativt vis. I stora projekt bygger vi ofta med klassificeringen ”Miljöbyggnad silver” (Sweden Green Building Councils system för miljöcertifierade byggnader för ett hållbart samhällsbyggande, se www.sgbc.se). Markeringen innebär att fastighetsägare såväl som byggbolag är engagerade i miljöfrågor och tänker på de individer som ska vistas i byggnaden.

Läs mer

HÅLLBAR VERKSAMHET

Ansvarsfullt byggande

På Ciconia anstränger vi oss för att ta så stort miljömässigt ansvar som möjligt. Fastighetsbyggnation idag är betydligt mer kravfylld än vad som tidigare har varit fallet. Det föreligger krav från såväl kommun och länsstyrelse som från våra beställare, krav som handlar om att både fastigheten och anläggningsarbetet ska ha ett hållbarhetsperspektiv och inte påverka människors hälsa eller vår miljö på ett negativt vis. I våra stora projekt för Catena bygger vi ofta med klassificeringen ”Miljöbyggnad silver” (Sweden Green Building Councils system för miljöcertifierade byggnader för ett hållbart samhällsbyggande, se www.sgbc.se). Markeringen innebär att byggbolag och fastighetsägare är engagerade i miljöfrågor och tänker på de individer som ska vistas i byggnaden.

Läs mer