Våra tjänster

På Rock är vi stolta experter på allt inom markentreprenad. Samtidigt som markanläggning är vårt stora och primära fokus så har vi erfarna och duktiga medarbetare som ofta tar sig an och projektleder totalentreprenader, eller tar ansvar i den mån beställaren önskar.

Vi planerar och optimerar arbetet under hela byggprocessen, så att projektet flyter på bästa sätt. I vårt nätverk har vi flera samarbetspartners och entreprenörer som vi gärna tar in för bästa möjliga resultat. Aktörer som liksom vi drivs av att leverera en högkvalitativ slutprodukt i tid och med vidhållen budget.

Vår första prioritet på arbetsplatsen är säkerhet och vi jobbar på säkra arbetsplatser! Det är vår åsikt att säkra arbetsplatser går hand i hand med effektivitet och kvalitet. Vi har också en strävan att alltid finnas tillgängliga på arbetsplatsen för att styra arbetet, för allra bästa resultat.

Efter varje slutfört projekt tar vi in och utvärderar våra kunders (såväl byggherrens som hyresgästernas) erfarenheter efter att projektets lokaler tagits i bruk. Genom denna uppföljning tar vi lärdom med oss till kommande projekt, så att vi kan ge våra kunder ännu bättre service och på bästa sätt kan leverera i paritet med våra kunders önskemål.

När vi gör våra uppdrag har vi AB04 eller ABT06 som bas. Vi arbetar vanligtvis med löpande redovisning av våra timmar. Självklart är vi öppna för att arbeta även med andra typer av upplägg som gagnar båda parter, såväl beställare som konsult.