Våra löften

När du anlitar Rock Entreprenad tar vi ansvar i den omfattning som du önskar för projektets planering och genomförande. Vi tar ansvar för att jobbet görs kvalitativt och inom fastställda tids- och kostnadsramar. Rocks projektledare tar i den mån det behövs hand om myndighetskontakter, upprättar underlag, kalkyler och tidsplaner, upphandlar entreprenader och leder markanläggningsarbetet. Vi anstränger oss alltid för att hitta bra och ekonomiska lösningar. Som kund hos Rock har du en trygg, erfaren och kompetent part som gör sitt yttersta för att effektivt och med stor flexibilitet möta dina önskemål och behov. Vår målsättning är alltid att förverkliga kundens vision.