Pågående projekt

Villa i Viken

Beställare: Privat Kund
Tid: 2022-2023

Längs kusten i Viken hjälper vi en kund med att bygga sitt dröm hus.
Just ju återställer vi runt huset efter bygg gjutit sina väggar och justerar uppfarten inför gjutning.

Markarbete Landskrona 

Beställare: MTA
Kund: SLP Property
Storlek: Markarbete på 9800 kvm
Tid: 2023

Utanför Landskrona i närheten av E6:an hjälper vi MTA (TE) med markarbete till ett nytt lager för hantering och odling av svamp. Just nu pågår grundläggningen till stomme, uppfyllning för byggväg samt yttre VA.

Tillbyggnad Smart Retur 

Beställare: Catena
Storlek:1600 kvm
Tid: 2022-2023

Ute på Ättekulla håller vi på med en tillbyggnad på ca 1600 kvm åt Catena och hyresgästen Smart retur. I lokalerna kommer det sorteras och repareras pallar. Projektet närmar sig sitt slut och hyresgästen hänger på låset för att ta byggnaden i bruk den 1/7.

Hasslarp – LSS Boende 

Beställare: Treano Bygg
Kund: Robinia Property
Storlek:
Tid: 2023

I Hasslarp i Helsingborgs kommun utför Rock Entreprenad markarbetet! Just nu gräver ner kassetter till ett underjordiskt dagvattenmagasin på 12 kubikmeter, samt gräver för invändig VA. Med start den 17 januari och med hänsyn till geoteknik har vi gjort urschakt på strax över tre meter! Nu har det fyllts upp, dränerats och satts brunnar.

På fastigheten blir det en nybyggnation som ska husera en LSS-verksamhet. Här görs även ombyggnad av en lokal som inrymmer daglig verksamhet.

 Kv. Enen Perstorp

Beställare: CLC Housing
Kund: CLC Housing
Storlek: 4 hus med 22 lgh + utemiljö
Tid: 2021-2023

I centrum av Perstorp hjälper vi CLC Housing med markarbetet för 4 huskroppar med 22 lägenheter.
Schakt och sanering utfördes slutet av -21 och under -22 gjorde vi ytter och inte VA samt grunderna för huskropparna. Nu är vi i slutfasen med finplaneringen, plattor, grönytor och asfalt.

Referensprojekt

Skånes Djurpark

Beställare: Skånes Djurpark
Storlek: 300-400 kvm
Tid: 2022

Till djurparkens storartade 70-årsjubileum skulle en dinosauriepark byggas, på ett område där det i utgångsläget var skog. Rock anlitades för markarbetet och schaktade och lade ledningar samt lyfte in en del ”djur”. Rock förberedde en 300-400 meter lång gång och lade jord för planteringar samt andra detaljer i miljön. Arbetet flöt på som det skulle och den nya dinosauriedelen stod klar till när parken slog upp sina portar för säsongen. Utöver denna del har Rock gjort markförberedande arbete på flera platser i parken där verksamheten har expanderat.

Thuresson Trading

Beställare: Thuresson Trading
Storlek: ca 800 kvm
Tid: 2021

I skånska Jonstorp finns Thuresson Trading med sin distributionsverksamhet och sitt lager med komponenter för köks- och badrumsinredning samt möbler. Här hade Rock totalentreprenad på en utbyggnation av det befintliga lagret. Då det tidigare funnits en bensinmack på tomten behövdes först en grundläggande sanering. I hallen installerades ventilation, el, belysning och invändig brandpost samt värmepumpar. Dessutom lades ny asfaltstopp på området.

Boozt terminalbyggnad

Beställare: Catena Fastigheter
Storlek: ca 2200 kvm
Tid: 2021

Under det första halvåret av 2021 byggdes en sammanlänkande terminalbyggnad för in- och utgods åt hyresgästen Boozt på totalentreprenad för Catena. Där byggdes lastkaj och invändiga installationer gjordes för sprinklers, el och ventilation. Byggprojektet flöt på fantastiskt problemfritt, trots tuffa omständigheter och förhållanden.

Padelhall och tennisbanor i Viken

Beställare: CLC Housing
Storlek: 0 kvm
Tid: 2022

I det gamla fiskeläget Viken söder om Höganäs har Viken-sonen Marcus H:son Lindfors låtit bygga helt nya utetennisbanor och padelhall på Vikens Tennisklubbs befintliga tennisanläggning. Rock anlitades till att göra markarbetet samt uppföra hallen. I utgångsläget fanns där en yta med skog och utetennisbanor. Arbetet på plats inleddes med röjning. Grundläggningen grävdes ur och lades i vallar runtom, det sattes rör för nya staket och hela planen asfalterades. Det gjordes ett litet magasin för dag- och spillvatten och ström drogs fram. Inom den snäva tidsramen anlades först de nya utetennisbanorna och därefter padelhallen. Den stora utmaningen med projektet bestod i att hantera de rikliga, bortgrävda massorna.