Pågående projekt

Majblomman Ängelholm 

Beställare: MTA Bygg och Anläggning
Kund: AB Ängelholmslokaler
Storlek: Markarbete på 8 200 kvm
Tid: 2024-2025

I april 2024 påbörjade vi markarbetet på Majblomman i Ängelholm. Det är en fd skolbyggnad som ska rivas och lämna plats för skyddsrum ovan mark, med kringliggande utemiljö, lek- och aktivitetsytor, grusplan och multiarena.

Nya Nyhamnsgården 

Beställare: Byggmästar’n i Skåne
Kund: Höganäs Kommun
Storlek: Äldreboende med 60 platser
Tid: 2024-2025

I april 2024 påbörjades arbetet med äldreboendet Nya Nyhamnsgården i Nyhamnsläge. Vi projekterar just nu mark, förbereder för etablering och ska anlägga ny infartsväg in på området.

Ljungaskolan Örkelljunga

Beställare: NCC
Kund: Örkelljunga Kommun
Storlek: ca 3 400 kvm
Tid: 2024-2025

I januari 2024 drog vi igång markarbetet på nya Ljungaskolan i Örkelljunga. Det är en yta på 3 400 kvm som ska ge plats åt en skola i ett till tre plan, inklusive utemiljöer.

Referensprojekt

Sofiero Slott 

Beställare: Treano Bygg
Kund: Sofiero Slott
Tid: 2023-2024

I augusti 2023 påbörjade vi markarbete på Sofiero Slott. Vi har bl a gjort grundläggning av en ny restaurangdel, samt en djupare schakt, på ca 4 meter, för en ny källardel. Källardelen ska bli slottets nya teknik- och fläktrum.

Markarbete Landskrona 

Beställare: MTA Bygg och Anläggning
Kund: SLP Property
Storlek: Markarbete på 9 800 kvm
Tid: 2023

Utanför Landskrona i närheten av E6:an har vi hjälpt MTA (TE) med markarbete till ett nytt lager för hantering och odling av svamp. Just nu pågår grundläggningen till stomme, uppfyllning för byggväg samt yttre VA.

Hasslarp – LSS Boende 

Beställare: Treano Bygg
Kund: Robinia Property
Tid: 2023

I Hasslarp i Helsingborgs kommun har Rock Entreprenad utfört markarbetet! Vi har bl a grävt ner kassetter till ett underjordiskt dagvattenmagasin på 12 kubikmeter, samt grävt för invändig VA. Med hänsyn till geoteknik har vi gjort urschakt på strax över tre meter, som nu har fyllts upp, dränerats och satts brunnar.

På området ägde en nybyggnation rum, som numera huserar en LSS-verksamhet. Här gjordes även ombyggnad av en lokal som inrymmer daglig verksamhet.

Tillbyggnad Smart Retur 

Beställare: Catena
Storlek: 1 600 kvm
Tid: 2022-2023

Ute på Ättekulla har vi arbetat med en tillbyggnad på ca 1600 kvm åt Catena och hyresgästen Smart retur. I lokalerna kommer det sorteras och repareras pallar. Projektet är nu avslutat och hyresgästen tog byggnaden i bruk den 1 juli 2023.

Skånes Djurpark

Beställare: Skånes Djurpark
Storlek: 300-400 kvm
Tid: 2022

Till djurparkens storartade 70-årsjubileum skulle en dinosauriepark byggas, på ett område där det i utgångsläget var skog. Rock anlitades för markarbetet och schaktade och lade ledningar samt lyfte in en del ”djur”. Rock förberedde en 300-400 meter lång gång och lade jord för planteringar samt andra detaljer i miljön. Arbetet flöt på som det skulle och den nya dinosauriedelen stod klar till när parken slog upp sina portar för säsongen. Utöver denna del har Rock gjort markförberedande arbete på flera platser i parken där verksamheten har expanderat.

Padelhall och tennisbanor i Viken

Beställare: CLC Housing
Tid: 2022

I det gamla fiskeläget Viken söder om Höganäs har Viken-sonen Marcus H:son Lindfors låtit bygga helt nya utetennisbanor och padelhall på Vikens Tennisklubbs befintliga tennisanläggning. Rock anlitades till att göra markarbetet samt uppföra hallen. I utgångsläget fanns där en yta med skog och utetennisbanor. Arbetet på plats inleddes med röjning. Grundläggningen grävdes ur och lades i vallar runtom, det sattes rör för nya staket och hela planen asfalterades. Det gjordes ett litet magasin för dag- och spillvatten och ström drogs fram. Inom den snäva tidsramen anlades först de nya utetennisbanorna och därefter padelhallen. Den stora utmaningen med projektet bestod i att hantera de rikliga, bortgrävda massorna.

Thuresson Trading

Beställare: Thuresson Trading
Storlek: ca 800 kvm
Tid: 2021

I skånska Jonstorp finns Thuresson Trading med sin distributionsverksamhet och sitt lager med komponenter för köks- och badrumsinredning samt möbler. Här hade Rock totalentreprenad på en utbyggnation av det befintliga lagret. Då det tidigare funnits en bensinmack på tomten behövdes först en grundläggande sanering. I hallen installerades ventilation, el, belysning och invändig brandpost samt värmepumpar. Dessutom lades ny asfaltstopp på området.

Boozt terminalbyggnad

Beställare: Catena Fastigheter
Storlek: ca 2 200 kvm
Tid: 2021

Under det första halvåret av 2021 byggdes en sammanlänkande terminalbyggnad för in- och utgods åt hyresgästen Boozt på totalentreprenad för Catena. Där byggdes lastkaj och invändiga installationer gjordes för sprinklers, el och ventilation. Byggprojektet flöt på fantastiskt problemfritt, trots tuffa omständigheter och förhållanden.